HCL 51/2015

privind ducerea la indeplinire a prevederilor sentintei civila nr. 3318/2013 respectiv plata sumei de 52.004,67lei – contravaloare servicii prestate si sumei de 52004,67lei – penalitati de intarziere conform contractului nr . 2969 din 28 octombrie 2008 catre SC B&J CLEAR AQUA SRL prin Cabinet individual de insolventa Dragoiu Daniel Costel Citeste mai mult

HCL 31/2015

privind aprobare Planului Urbanistic Zonal pentru terenul in suprafata de 2501mp situat in tarlaua 28, parcela 129 din extravilanul satului Satu Nou, com. Mihailesti, in vederea realizarii de catre Comuna Mihailesti a obiectivului „Constructie capela – extravilan com. Mihailesti si a Regulamentului local aferent acestuia” Citeste mai mult