HCL 14/2019

privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Mihailesti, a organizarii si derularii procedurilor de atribuirea a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 Citeste mai mult

Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Mai multe detalii la adresa – https://bz.prefectura.mai.gov.ro Citeste mai mult