Proiecte de hotărâri

TitluDescriereData
Adresa APM Buzau catre operatorii economici2018/11/21
Delimitarea sectiilor de votare – Referendum din data de 6 si 7 octombrie 20182018/10/02
Adresa – Cont unic de plata – Comuna MihailestiNumar cont unic de plata deschis la Trezoreria Buzau RO31TREZ16621A470400XXX – „Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire”2018/09/14
Anunt in atentia crescatorilor de animale – Persoane fizice2018/04/20
Avertizare Oficiul fitosanitar BuzauTAPHRINA DEFORMANS (Deformarea frunzelor), MONILINIA LAXA (Monilioza), SPHAEROTHECA P. var. persicae (Fainare), ASCOSPORA B.( Ciuruire ) + ANARSIA LINEATELLA (Molia piersicului ) + GRAPHOLITA MOLESTA ( Molia orientala ) etc. – PIERSIC + CAIS2018/04/11
Ziua Protectiei CivileActivitatea de protecţie civilă este de interes naţional, are caracter permanent şi se bazează pe îndeplinirea obligaţiilor ce revin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, celorlalte persoane juridice de drept public şi privat române, precum şi persoanelor fizice.2018/02/28
Informare privind masuri de mediu si climaÎn vederea informării beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, materialele informative pot fi accesate pe următorul link: http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html2017/03/30
Anunt – Proiect Centru educational multifunctional “Impreuna” – MihailestiUnitatea Administrativ Teritoriala Mihăilești, reprezentata prin primar – Petre Dorinel, in parteneriat cu Școala Gimnazială Mihăilești si in colaborare cu Grupul de Initiativa al comunitatii de romi din Margineanu implementeaza proiectul Centru Educational Multifunctional “IMPREUNA”, finantat in apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiativele locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014.2016/12/15
Anunt – Prezentare rezultate activitati desfasurateUnitatea Administrativ Teritoriala Mihăilești, reprezentata prin primar – Petre Dorinel, in parteneriat cu Școala Gimnazială Mihăilești si in colaborare cu Grupul de Initiativa al comunitatii de romi din Margineanu implementeaza proiectul Centru Educational Multifunctional “IMPREUNA”, finantat in apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiativele locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014.2016/07/18

Comments are closed.