Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Mihailesti, judetul Buzau;

a1) Link acte normative

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei , judetul Buzau ;

b1) Organigrama institutiei

b2) Regulamentul de organizare si functionare

b3) Programul de functionare: de Luni pâna Vineri, între orele: 7.30 – 15.30

b4) Program de audiente:

 • Primar: marti 13.00 -15.00
 • Viceprimar:  joi 13.00 – 15.00
 • Secretar :  miercuri 9.00 – 13.00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei comunei :

 •  – Primar – Dorinel Petre
 •  – Viceprimar – Simion Gheorghe
 • – Secretarul comuna – Tudose Violeta Adelina

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:

 • Stan Dina

d) Coordonatele de contact

 • Denumire: Primaria comunei Mihailesti  , judetul  Buzau
 • Sediul: Sat Mihailesti, Comuna Mihailesti, Jud. Buzau
 • Telefon: 0238.584.005 Fax: 0238.584.003
 • E-mail:  primariamihailesti@yahoo.com
 • Pagina de internet www.comunamihailesti.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil 

e1) Link documente

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei ;
 • Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei ;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Traian, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale Primariei comunei respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
 • Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.;

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • dispozitiei ale primarului;
 • proiecte de hotarâri;
 • instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
 • note de discutii;
 • referate de aprobare;
 • fise de audienta;
 • protocoale;
 • rapoarte;
 • studii;
 • analize;
 • prognoze;
 • proiecte de strategii;
 • scrisori sau adrese;
 • materiale de specialitate;
 • fise de proiect;
 • contracte de achizitie publica;
 • procese-verbale;
 • adrese;
 • observatii si propuneri;
 • avize;
 • planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
 • planul urbanistic general;
 • certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
 • autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
 • autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
 • date de stare civila ;

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Comments are closed.