• Primaria comunei Mihailesti
    Primaria comunei Mihailesti
  • Monument Mihailesti
    Monument Mihailesti

Avertizare Oficiul fitosanitar Buzau

TAPHRINA DEFORMANS (Deformarea frunzelor), MONILINIA LAXA (Monilioza), SPHAEROTHECA P. var. persicae (Fainare), ASCOSPORA B.( Ciuruire ) + ANARSIA LINEATELLA (Molia piersicului ) + GRAPHOLITA MOLESTA ( Molia orientala ) etc. – PIERSIC + CAIS

Ziua Protectiei Civile

Activitatea de protecţie civilă este de interes naţional, are caracter permanent şi se bazează pe îndeplinirea obligaţiilor ce revin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, celorlalte persoane juridice de drept public şi privat române, precum şi persoanelor fizice.